Sølvmønter

Sølvmønter

Sølvmønters begyndelse

De første mønter i verden stammer fra riget Lydien tilbage fra omkring 600 f.kr. Lydien var et betydningsfuldt kongerige, der lå i det område, der i dag svarer til det vestlige Tyrkiet. Selvom de spillede en afgørende rolle ved at være de første til at præge mønter i ædelmetaller, var det dog dets naboer, der skulle sprede konceptet videre.

Det var nemlig hovedsageligt grækerne, der gjorde brugen af sølvmønter populært. Det startede med, at grækerne spredte disse sølvmønter til deres kolonier i Middelhavet og videre til dets handelspartnere. De græske møntproducenter begyndte at sprede sig over hele riget og var i særdeleshed udstedt af bystater. Det ændrede sig dog efter Alexander den Stores død, hvor produktionen af græske mønter nu blev styret af konger og ikke bystater. Mønterne var nu allerede i brug over hele Middelhavet, Egypten og langt ind i Centralasien.

Senere ville andre følge trop. Romerne påbegyndte deres egen møntproduktion i det 3. århundrede f.Kr., men også fønikerne, jøderne, kelterne og forskellige regioner på både den iberiske såvel som den arabiske halvø påbegyndte at præge deres produktion. Det spredte sig langt ud over grænserne for det hellenistiske rige og ville for stor betydning for hele verden, som vi ved i dag.

Sølvmønter som investeringsmiddel

Hvis du gerne vil begynde at købe sølvmønter som investeringsformål, så skal du først og fremmest vide mere omkring de mange forskellige typer, der er at vælge imellem. Sølvmønter er produceret af forskellige regeringer og statslige institutioner, og de kommer i forskellige størrelser med forskellige værdier samt niveau af renhed (også mange gange kendt som lødighed). Samtidig med at investere i sølv bruger nogle folk også sølvmønterne som samleobjekt. Dette er, fordi nogle af disse specielle sølvmønter kun har haft en enkelt produktionscyklus. Helt enkelt menes der altså, at enhver type sølvmønt kun produceres af én omgang og derefter ikke igen.

Hvorvidt sølvmønter er ældre og sjældnere end andre, kan altså derfor have en direkte indflydelse på værdien. Der opridses dog ofte en skarp differentiering mellem sølvmønter, der er af interesse for møntsamlere, og de mønter, der bliver brugt som sølvinvestering. Nogle af de mest populære på markedet i dag er:

  • American Silver Eagles
  • Canadian Silver Maple Leaf
  • Russian George the Victorious
  • Austrian Silver Philharmonics
  • Chinese Silver Pandas
  • British Silver Britannia
  • Australian Silver Kangaroo
  • Australian Silver Kokaburra
  • Mexican Silver Libertads

Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at selvom disse måske er de mest populære, så er de dog langt fra de eneste. Der findes sølvmønter fra en lang række lande såsom Sydafrika, Kasakhstan, Armenien, Frankrig, Gabon, Mongoliet og mange, mange andre.

Andre former for sølvmønter

Der findes andre former sølvmønter derude, som folk også enten samler på eller investerer i. Selvom disse mønter for det meste ikke udgør lige så gode investeringsmuligheder som de mere traditionelle, så er det stadig vigtigt, at du kender til dem og deres uligheder – også hvis du vil undgå dem.

En af disse typer er det, man kalder ”junk-sølvmønter”. Disse er mønter, ofte af lidt ældre dato, der indeholder op til maks. 90 % sølv, selvom det faktisk kan være temmelig svært at fastslå den rigtige mængde sølv, de indeholder. Nogle af dem har været brugt som virkelige penge før i tiden. Det betyder også, at de er lidt billigere, men samtidig også betragtes som mindre værd af de fleste. En anden type er sølvmønter, der er skabt i forbindelse med mindesmærker eller jubilæer af den ene eller anden slags. Disse er ofte produceret i begrænsede mængder og fås i mange forskellige størrelser. Disse anses dog også af langt de fleste for ikke at være mønter brugt til sølvinvestering, men i stedet mere for møntsamlere.

Prissætning af sølvmønter

Ligesom med guldmønter, så kan sølvmønter fås i mange forskellige prisklasser, hvilket varierer fra mønt til mønt alt efter renhed, ophavsland, størrelse og andre faktorer. Alt dette har en indflydelse på, hvorvidt din sølvinvestering vil kunne give dig dine penge igen op til flere gange, eller om du i stedet kun vil kunne få sølvprisen. Hvor efterspurgt, at en bestemt mønt er, vil også en rolle. Hvis antallet af producerede mønter er lavt, vil den være mere sjælden og dermed også mere værdiful.

Sølvmønter skiller sig dog ud fra guld ved, at de er langt mere tilgængeligt som investeringsform for de fleste mennesker, da de kan købes i forholdsvis små mængder og er relativt billigere. For førstegangsinvestorer er det med til at give priseffektive muligheder, der er overskuelige og samtidig giver en forsmag på mange af de fordele, der kommer ved at investere i ædelmetaller. Prissætning for sølv tillader altså, at store dele af en befolkning kan få økonomisk sikkerhed.

Hvorfor investerer i sølvmønter?

Der findes rigtige mange gode grunde til, at sølvmønter kan være en effektiv investering.

Først og fremmest har man set, at der lige siden sølvmøntens indtræden på det globale handelsmarked for lige godt 2000 år siden kun har været en opadgående kurve. Sølvprisen er gået op, men det samme er antallet af private købere og forretninger, der efterspørger materialet. Hvis efterspørgsel er stor og interessen er stadigt stigende, så vidner det om, at det er let at sælge på markedet igen, hvis det skulle blive nødvendigt. En investering i sølv er altså en nem måde at frigive hurtige penge på, hvis man af den eller anden grund skulle komme til at så i en økonomisk klemme.

En sund efterspørgsel på markedet betyder samtidig også, at det kan gå hen og blive endnu mere værdifuldt med tiden. Vi ved nemlig allerede nu, at sølv ikke findes i uanede mængder, men at det i dag er et essentielt metal i produktionen af de fleste elektroniske, medicinske og kommercielle produkter, som de fleste af os bruger hver eneste dag. Sølv er derfor en ekstrem stabil og fornuftig industri at investere i, at der er minimal risiko for, at værdien vil falde i fremtiden. De begrænsede mængder vil holde efterspørgslen kørende.

Desuden er det godt for diversificering af dine investeringer. Siden finanskrisen i 2008 har det været tydeligt, at mange af de børshandlede investeringer ikke var så sikre, som de måske havde været før i tiden. I et politisk klima, der blev mere og mere usikkert, steg interessen for ædelmetaller helt enormt, og de store vindere var både sølv- og guldmønter, der hidtil havde været et undervurderet aktiv. Disse ædelmetaller holder nemlig en konstant værdi, der ikke er afhængig af et enkelt lands politiske eller økonomiske tilstand. Derfor virker det også som et fantastisk skyts mod pludselig inflation. Mange investorer opdagede nødvendigheden af at have sølv som en del af deres investeringsportefølje.

Mange har også vist bekymring for den øgede digitalisering af samfundet. Her står sølv og andre ædelmetaller uden for system, og de kan derfor ikke hackes eller være offer for bankfejl. Det er langt mere fysisk og håndgribeligt. Det betyder desuden også, at denne form for investering er langt mere anonym. Denne form for privat investering kan virke mere betryggende i en verden, hvor alle transaktioner ellers nemt kan spores digitalt.

Til sidst skal det nævnes, at sølv kan være værd at investere i, hvis man har et begrænset budget. Det er altid anbefalingen, at man starter med investeringer i sølv, da den relative pris er langt mindre. Hvis du vil have ekstra meget for pengene, så investér i sølvbarrer, da produktionsomkostningerne er relativt billigere, og du dermed får mere for pengene.

Den lavere pris på sølv betyder, at du kan sikre dig større mængder. Dermed kan du hurtigt opleve den tryghed og de mange fordele, der kommer ved at investere i ædelmetaller. Som du begynder at blive mere erfaren og investere større summer, så er anbefalingen, at du fortsat investerer i sølv, men også begynder at diversificere med investeringer i blandt andet i guldbarrer eller guldmønter.